НДІПДР
ЗБІРНИК "НАУКОВИЙ ВІСНИК НДІ
ПРОБЛЕМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ"