НДІПДР
Редакційна колегія
Головний редактор видання: 
IMAGE 2023-05-29 12:20:36
Бабікова Олена Сергіївна, директор ''НДІ проблем досудового розслідування'' д.ю.н., професор, Україна, h-індекс - 8, ORCID - 0000-0001-6578-9979

Редaкційна колегія:

Снимок-экрана-2023-05-29-в-13.24.50
Рубащенко Микола Анатолійович, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, к.ю.н., доцент, h-індекс – 2, ORCID – 0000-0003-4969-8780


Снимок-экрана-2023-05-29-в-13.33.00


 Літвінова Ірина Феофанівна, доцент кафедри кримінального права та процесу Національного авіаційного університету, к.ю.н., доцент, h-індекс – 5, ORCID - 0000-0002-0674-8728

IMAGE 2023-08-22 15:27:24
Андрушко Андрій Васильович, професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету, д.ю.н., професор, h-індекс – 10, ORCID - 0000-0002-7735-7898


IMAGE 2023-06-06 12:07:34
Мінченко Сергій Іванович, габілітований доктор правничих наук (Польща), начальник управління правового забезпечення економіки оборони, безпеки і санкційної політики департаменту юридичного забезпечення Міністерства економіки України, д.ю.н., професор, h-індекс – 8 ORCID – 0000-0002-3448-3376


image
Бабіков Олександр Петрович, професор кафедри кримінального права та процесу Київського авіаційного університету , к.ю.н, h-індекс – 3, ORCID – 0000-0003-4003-5198

Unknown
Зозуля Олександр Ігорович, завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, д.ю.н, доцент, h-індекс – 6, ORCID – 0000-0002-5428-4622Снимок экрана 2023-05-29 в 13.06.47


Берднік Інна Володимирівна, головний спеціаліст Тренінгового центру прокурорів України, д.ю.н., професор, h-індекс – 6, ОRCID – 0000-0002-1447-2629


Снимок-экрана-2023-05-29-в-13.12.50


Лихова Софія Яківна, завідувач кафедри кримінального права та процесу Національного авіаційного університету, д.ю.н., професор, h-індекс – 12, ORCID - 0000-0003-4755-7474


IMAGE-2023-05-29-132106-1
Кікалішвілі Марія Вікторівна, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ю.н., доцент, h-індекс – 2, ORCID - 0000-0002-3142-942Х


IMAGE 2023-06-06 12:07:36
Конюшенко Яна Юріївна, доцент кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., доцент, h-індекс – 12, ORCID – 0000-0003-4988-0793

Снимок-экрана-2023-05-29-в-13.50.09


Мозгава Марек, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету права та адміністрування, Університет Марії Кюрі-Склодовської, д.ю.н, професор, Республіка Польща ORCID: 0000-0002-7341-6563, Scopus ID: 57222328398, Web of Science ID: ДХУ-6217-2022