НДІПДР
Вітальне слово
Вітальне слово головного редактора – директора Збірника "Наукового вісника НДІ проблем досудового розслідування
IMAGE 2023-05-29 12:20:36
Шановна наукова спільнота!
До вашої уваги пропонуємо перший номер збірника наукових статей «Науковий вісник НДІ проблем досудового розслідування».  

Засновником видання виступає Науково-дослідний інститут проблем досудового розслідування та адвокатська об’єднання «DEFENSORES». 

У сучасних умовах трансформаційних перетворень, що відбуваються в більшості сфер суспільного життя під впливом військового стану, глобалізаційних, євроінтеграційних процесів, розвитку інформаційних технологій, надзвичайно важливою є роль правничої науки. Саме остання покликана формувати концептуальне підґрунтя для правового забезпечення якісних перетворень, заснованих на запропонованих наукою обґрунтованих шляхах вирішення існуючих суспільних проблем. 

Тематична спрямованість журналу охоплює широке коло спеціальноюридичних і міждисциплінарних питань, що стосуються кваліфікації кримінальних правопорушень та проблем досудового розслідування. 

Редакційна колегія журналу сформована з провідних науковців України та зарубіжних країн, які є представниками різних предметних напрямів правових досліджень і компетентні надати професійну оцінку науковим розробкам авторів. 

Наше видання покликане стати гідним джерелом науково-практичної інформації для всіх, хто цікавиться питаннями кваліфікації кримінальних правопорушень, проблемами досудового розслідування та шляхами їх вирішення, забезпечення прав людини та іншими актуальними питаннями юридичної науки. 

На шпальтах поточного номера опубліковані наукові здобутки фахівців у сфері права, які присвячені розробці важливих актуальних проблем у галузях кримінального та кримінального процесуального права. 

Висловлюю глибоку подяку авторам статей і всьому складу редакційної колегії за спільну роботу і тісну співпрацю у формуванні змісту видання. 

Бажаю авторам журналу подальших наукових звершень та плідних результативних досліджень, а читачам – корисних вражень, поглиблення власних дослідницьких пошуків. 

Запрошуємо представників юридичної науки та практикуючих юристів до плідного наукового діалогу і цікавих дискусій на сторінках нашого журналу. 

З повагою, 

головний редактор, директор НДІ 

проблем досудового розслідування, 

доктор юридичних наук, професор Олена БАБІКОВА